Όροι χρήσης

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, και τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου θεωρείται ότι έχει διαβάσει προσεκτικά και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα, σε κάθε περίπτωση που κάνει επίσκεψη-χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το κατάστημα μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των όρων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη-επισκέπτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του καταστήματος μας, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Το κατάστημα μας παρέχει στους πελάτες του περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία.

Οι επισκέπτες του καταστήματος μας διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα μας σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει το κατατάστημα, ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο.

Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από το κατάστημα μας.

Υποχρεώσεις των Επισκεπτών / Χρηστών

Ο χρήστης / επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται:

Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος  για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά αυτόυ για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.
Να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του πελάτη, έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του.
Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες μας.
Να παρέχει ορθά στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα .

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password), το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του μπορεί να επιτευχθεί ενημερώνοντάς μας εδώ.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμία περίπτωση ΔΕΝ έχει πρόσβαση και ΔΕΝ αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί, και κατά οποιονδήποτε τρόπο, τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του (στοιχεία πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών). Όλες οι συναλλαγές και πληρωμές μέσω πιστωτικών / χρεωστικών καρτών πραγματοποιούνται με απ’ ευθείας ανακατεύθυνση (redirection) στο περιβάλλον πληρωμών.

Ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, και αφού η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, το αντίστοιχο ποσό δεσμεύεται προσωρινά (η κάρτα ΔΕΝ χρεώνεται ακόμα). Η χρέωση της κάρτας πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση (αποστολή) της παραγγελίας και την έκδοση του παραστατικού πώλησης (Απόδειξη Λιανικής – Τιμολόγιο Πώλησης). Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορεί να παραμείνει δεσμευμένο το ποσό της παραγγελίας, είναι 20 ημέρες. Αν στο διάστημα αυτό και για οποιονδήποτε λόγο η παραγγελία δεν εκτελεστεί, τότε το αντίστοιχο ποσό αποδεσμεύεται αυτόματα από το σύστημα της τράπεζας και η παραγγελία ακυρώνεται.

Σε περίπτωση που η παραγγελία, μετά από σχετική επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων, ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν την εκτέλεσή της, το ποσό αποδεσμεύεται άμεσα από το σύστημα της τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που σας ζητούνται κατά την διαδικασία της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Δεν δημοσιεύονται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην σελίδα μας όπως, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε προϊοντικών καταλόγων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των περιεχομένων σε αυτό, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση μας. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας . Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων.

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Όρια Ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Τα περιεχόμενα του  παρέχονται «ως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ηλεκτρονικό κατάστημα αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει κάθε προσπάθεια για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση πως δε θα υπάρξουν καθυστερήσεις ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή σύνδεσμος σε άλλο ιστότοπο παρέχεται για δική σας διευκόλυνση και το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τις ρυθμίσεις ασφαλείας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ιστοτόπων αυτών.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει αδιάκοπες προσπάθειες για να σας παρέχει τις πλέον ακριβείς φωτογραφίες καθώς και την ακριβή περιγραφή των προϊόντων και τη συνεχή ενημέρωση σας σχετικά με αυτά, παρ όλα αυτά δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή ανακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τις κατασκευάστριες ή διακινήτριες εταιρίες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις προϊόντων των εταιριών και ελέγχει διαρκώς τη διαθεσιμότητα τους. Ενημερώνει άμεσα τον ιστότοπό του για τυχόν ελλείψεις με το μήνυμα «Αναμένεται» και σε περίπτωση που ο πελάτης εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο προϊόν, ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν για τη μελλοντική διαθεσιμότητα του.

Υπαναχώρηση – Πολιτική Επιστροφών / Ακυρώσεων
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας σας για λόγους διασφάλισης της ποιότιτας των προϊόντων μας. Ωστόσο γίνετε δεκτή η ακύρωση επιβεβαιωμένης παραγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνσή σας, μόνο μέχρι τη στιγμή πριν αποσταλούν τα προϊοντα.

Παραδόσεις Προϊόντων – Αποστολές

Οι παραδόσεις γίνονται με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) και τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κάποιο από τα επιλεγμένα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων προϊόντων, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της ίδιας της εταιρίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε ανάλογα.

Σε ορισμένες ιδιαίτερα δυσπρόσιτες περιοχές, η αποστολή με courier είναι ακόμα αδύνατη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποστολή γίνεται με την συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους τρόπους και το κόστος αποστολής, εδώ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι επισκέπτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος pharma4all.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος pharma4all.gr.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος  ή με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτού, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια Άρτας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Οι πληροφορίες και συμβουλές που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν επιχειρούν να αντικαταστήσουν την ιατρική συμβουλή, και η χρήση των προϊόντων και πληροφοριών που αφορούν θέματα υγείας θα πρέπει να γίνεται με γνώση του ιατρού που σας παρακολουθεί.

Η χρήση του ηλεκτρονικό κατάστημα δε δεσμεύει τη φυσική έδρα του φαρμακείου «Φαρμαεκείο Παναγιώτης Ζησίδης Ο.Ε»  Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και οι οποιεσδήποτε εκπτώσεις και προσφορές είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το διαδικτυακό τόπο αυτού. Από το φυσικό μας κατάστημα μπορεί να γίνει μόνο παραλαβή των παραγγελιών, όπου μπορείτε να το επιλέξετε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας επισκεφθείτε και στο φυσικό μας κατάστημα.

* Βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας δεν επιτρέπονται πωλήσεις φαρμάκων και εκτέλεση συνταγών ασφαλιστικών ταμείων μέσω διαδικτύου.

** Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος